Bana

Du startar i Stångtjärn i Falun och åker till Bergebo i Borlänge. Banlängd 25km. På merparten av sträckans längd finns dubbelspår.

Spårkarta med vätskekontroller

Banprofil

Bilder från tävlingen 2015 (foto: Jiri prochazka)

Bilder från tävlingen 2013 (foto: Zuzana Macuchova)

Bilder från tävlingen 2012 (foto: Sven Hermansson)

Bilder från tävlingen 2012 (foto: Zuzana Macuchova)

Bilder från tävlingen 2011 (foto: Zuzana Macuchova)

Bilder från tävlingen 2010 och flera finns också här

Bilder från tävlingen 2009 (tagna 15/2 2009)

Bilder från banan (tagna 13/2 och 22/2 2007)

Bilder från tävlingen (tagna 11/3 2007)