FalunBorlänge-loppet

FalunBorlänge-loppet är ett motionslopp på skidor i klassisk stil över 25 kilometer. Det är en tävling utan tidtagning där ålder och skidvana inte spelar någon roll. Starten är i Stångtjärn, Falun och målet i Bergebo, Borlänge. Aspeboda SK, Domnarvets GoIF, DT och Korpen Borlänge står bakom arrangemanget.

2017-04-24 FalunBorlängeloppet läggs ner.

Arbetsgruppen för FalunBorlängeloppet har nu beslutat att lägga ner skidloppet. Senaste årens tillgång på snö är anledning till beslutet. Under senaste fyra åren har vi tvingats ställa in på grund av snöbrist under tre år och anser det svårt att motivera fortsatt planering av denna typ av skidlopp. Det har planerats för FalunBorlängelopp och genomförts under åren 2002 – 2017 men nu är det slut. Arbetsgruppen riktar ett stort tack för allt det arbete som nedlagts och för alla trevliga stunder i skidspåret.
Tack ska ni ha!

2017-02-06 2017 års skidlopp inställt

Tyvärr måste vi inse att det inte går att genomföra årets FalunBorlängelopp. Det finns inte snö i terrängen i den omfattning som erfordras. Det kom under helgen några snöflingor som blev till ett snötäcke på 2 – 3 cm. Det hade behövts minst 10 cm för att få till acceptabla spår. Spårunderlaget är bra men det räcker inte med den snö som finns. I väderprognosen finns heller inte någon nederbörd i sikte. Så därför inställt - i år igen!

2017-01-24 Två och en halv vecka kvar

Det finns fortfarande inte tillräckligt med snö för att man i terrängen mellan Falun och Borlänge ska kunna göra bra skidspår. I spårgatan finns packad snö och det är där ett hårt och bra underlag, men vi önskar mera snö för att kunna tillverka fina och bra spår. Tyvärr är det nu också så att inte ens i väderprognosen för de närmaste dagarna talas det om någon nederbörd. Än är det dock drygt två veckor kvar och mycket kan hända. I Stångtjärn och Bergebo erbjuds skidspår och bra träningsmöjligheter.

2017-01-08 Bra träningsmöjligheter i Stångtjärn och Bergebo

Efter nyårshelgens snöfall så finns det nu möjlighet för skidåkning. I såväl Stångtjärn som Bergebo finns skidspår och bra träningsmöjligheter. För spårning i skogsterräng behövs dock en del mera snö. Mer och aktuell information om snö och skidspår i Stångtjärn och Bergebo hittar du på www.skidspar.se (Stångtjärn och Bergebo).

2016-12-21 Nästa FalunBorlängelopp blir söndagen den 12 februari 2017

Arbetsgruppen för FalunBorlängeloppet har bestämt att nästa skidlopp skall köras den söndagen den 12 febr 2017. Det har jobbats en hel del i spårgatan under hösten. Det har dikats och röjts. Allt för att ordna till ett så fint underlag som möjligt. Just nu finns inte tillräckligt med snö för att göra skidspår i terrängen men vi hoppas få snö och kyla till början av februari.

Då är alla skidlöpare välkomna till en trevlig söndag i terrängen mellan Falun och Borlänge.

2016-02-12 Skidloppet inställt

Förra veckans mildväder och regn gick så hårt åt den snö som fanns så det blev inte mycket kvar att göra spår av. Vi har alltså tvingats inse att det är omöjligt att genomföra 2016 års FalunBorlängelopp. Orsak: Snöbrist. Tyvärr blev det så. Det är bara att tacka för allt det arbete som lagts ner för att ordna till ett skidlopp och att konstatera att det gick inte göra mer än det som gjorts och att det ändå inte räckte.

Vi får komma igen med ett nytt försök nästa vinter.

2016-02-03 Ett par veckor kvar

Det är inte helt lätt att ordna till ett skidlopp mellan Falun och Borlänge med det vinterväder vi har numera. Kallt en viss period med lite snö och sen varma vindar och regn. Vi har dock ännu inte givit upp hoppet om ett skidlopp den 21 febr. Den snö som nu finns dras nu in till spårgatan med snöindragare och packas för att ge ett bra underlag för spår. Till kommande helg kan det bli mera nederbörd. Hoppas det då kommer som snö. Den 11 febr. kommer arbetsgruppen för skidloppet att ha ett möte i Stångtjärn och då kanske det avgörs om vi kan genomföra loppet eller ej. Tills dess hoppas vi på snö.

2016-01-14 Ca 5 veckor kvar

Ikväll har det varit arbetsmöte för skidloppet. Spårpatrullerna rapporterade att det är packat och bra underlag för skidspår längs hela sträckan. I vissa partier är det dock för lite snö – det behövs mera – för att få till bra skidspår. Det är dock en dryg månad kvar till skidloppet ska gå så mycket kan hända. Förhoppningsvis kommer det ytterligare ett par decimeter snö. I Stångtjärn och Bergebo är det nu helt underbart att åka skidor. Det är fint underlag med bra möjligheter för skidträning.

2015-12-03 Datum faststallt för 2016

Loppet planeras att genomföras söndagen den 21 februari 2016.

Får vi bara snö så loppet kan genomföras så blir det lopp nr 12 sedan starten 2002. Det har under hösten jobbats en hel del i spårgatan. Det har grävts, dikats och röjts. Allt för att få till ett så bra underlag för skidspår som möjligt. Det görs inga större förändringar jämfört mot tidigare år. Allt kommer att bli sig likt bara vi får snö.

2015-02-18 445 till start

Hela veckan innan hade det varit milt med flera plusgrader. Lördagseftermiddagen började det bli kyligare för att under natten bli ett par minusgrader. Hårda och fina spår så det gick fort i nedförsbackarna ner mot Morbygden. Deltagarna i årets FalunBorlängelopp var nöjda med helheten vid målgång. Servicen vid kontrollerna var som vanligt bra och motionärerna välkomnades till målet på ett humoristiskt sätt med vätska, korv och utlottade priser. Det är också glädjande att familjer tycker om att skida tillsammans. I år deltog 9 familjer. Årets lopp var det 11:e genomförda sedan 2002. Tack för i år och välkommen tillbaka ett annat.

Se några bilder från årets lopp. Bilder från tidigare år ser ni under avsnittet BANA.

2015-02-14 Loppet körs som planerat

Vi hoppas på en fin skiddag mellan Falun och Borlänge. Spåren håller bra klass trots veckans mildväder. Välkomna!

2015-01-25 Åkbart hela sträckan

Hela sträckan är nu spårad och åkbar. I vissa partier av banan får man vara lite försiktig då snötäcket ännu är ganska tunt.

2015-01-21 Drygt 3 veckor kvar

I kväll har det varit planeringsmöte för skidloppet. Spårpatrullerna rapporterade att det nu är hårt och bra underlag för skidspår längs hela sträckan. I skogspartier är det ännu lite för lite snö. Det är ca 3 veckor till skidlopp och mycket kan hända. Förhoppningsvis för vi mera snö. I Stångtjärn och Bergebo är det nu utmärkta förhållanden för skidåkning.

2014-12-13 Nu väntar vi på snö

Det har under hösten gjorts stora arbetsinsatser för förbättring av spårunderlaget. Längs hela sträckan Stångtjärn – Bergebo har det lagts ner ungefär 450 arbetstimmar och allt är frivilliga insatser. Tanken är att det för varje år som går ska ges möjlighet till bättre skidspår. Nu när allt grundarbete är utfört får det gärna komma snö. Vi är förberedda. Vi tänker köra loppet sön den 15 febr. 2015.

2014-09-16 Datum fastställt för 2015

Planeringen för vinterns FalunBorlänge-lopp har börjat och loppet är beslutat att köras den 15 februari 2015. Vi hoppas på en kommande snörik vinter med fin skidåkning.

2014-02-20 Vi kommer igen

Det känns naturligtvis inte bra att behöva ställa in loppet då många timmars arbete lagts ner under hösten och vintern. Vi är dock inte ensamma om att ställa in skidlopp denna nyckfulla vinter. Vi tar nya tag nästa år och hoppas på en stabilare vinter med snö och kyla.

2014-02-10 Loppet inställt 2014

Idag togs det definitiva beslutet att ställa in skidloppet. Det finns snö i terrängen, men den snö som finns är väldigt lös och innehåller mycket vatten. Dessutom är det nu flera plusgrader i luften. Det går nu inte att lägga några spår som håller för skidåkning. Under veckan ser det heller inte ut att bli någon kallperiod utan temperaturen kommer att ligga runt noll. Tyvärr - vi tvingas ställa in.

2014-01-28 Drygt 2 veckor kvar

Den här kvällen var det ett planeringsmöte för skidloppet. Spårpatrullgrupperna rapporterade att det nu finns tillräckligt med snö i terrängen för att skidloppet ska kunna genomföras. Den ganska fluffiga snön kommer nu att packas för att ge så bra spårunderlag som möjligt. Väderprognosen tyder på att det blir minusgarder under den närmaste tiden och att vi också kan få en del mera snö. FalunBorlängeloppet kommer alltså i dagsläget att genomföras precis som planerat sön den 16 febr.

2014-01-13 Ca en månad kvar

Under slutet av förra veckan föll en del snö i området. Det var kallsnö och inte i några större mängder. Det blev ca 1,5 dm. Än är det för lite snö i terrängen för att det ska vara möjligt att få till några bra spår, men onekligen inger den snö som nu finns ett visst hopp. Det är dock en (1) månad kvar och mycket kan hända. Vi hoppas på mera snö!

2013-12-10 Om läget

Den här kvällen var det ett planeringsmöte. Det rapporterades att det i höst lagts ner mycket arbete på att förbättra spårunderlaget i Stångtjärnsområdet. Något som säkert kommer att betyda fördelar för skidlöpare när det sen kommer snö. Totalt hade det blivit ca 400 arbetstimmar av ideellt arbete. Imponerande! Vidare rapporterades att det efter helgens snöande packats snö och spårats i såväl Stångtjärns- som Bergeboterrängen och att de första skidåkarna redan varit ute och åkt. Nu är det bara att hoppas att den aviserade varmluften inte blir så varm och att det inte blir varmt så länge. Arbetsgruppen för FalunBorlängeloppet är alltså redan igång. 

2013-10-15 FalunBorlängeloppet 2014

Loppet planeras att genomföras söndagen den 16 februari 2014. Det blir det 11:e genomförda loppet sedan starten 2002. 

En del röjning av sly i "spårgatan" har utförts. Mera röjning är på gång. Ett schaktarbete har också utförts, allt för att vi ska få ett bättre spårunderlag och kunna erbjuda bättre skidspår. Förberedelser för vinterns skidlopp har alltså påbörjats.

2013-02-19 589 åkare till start

Nysnö och en lufttemperatur på 0 till +1 grad var väl knappast det åkarna önskat sig denna söndag när det skulle åkas 25 km från Falun och Borlänge. Svårvallat blev det. Antingen underfrysning eller bakhalt i det glatta spåret. En sådan här dag är det väl nästan så att vallningsfria skidor är ett bra alternativ.

589 åkare kom till start, därav 16 familjer. Det här skidloppet verkar alltså inte bara vara något för de som tränar för något lopp under Vasaloppsveckan utan även för familjer som tycker det är roligt att göra något trevligt tillsammans. Loppet verkar passa olika syften. Gå gärna in och och titta på bilder från loppet.

Årets lopp var det 10:e från starten 2002. Det har genom åren blivit totalt 4425 starter. Den som i år startande som den 4000.e fick ett extrapris. Tack för i år och välkommen tillbaka ett annat!

2013-02-14  Ett par dar kvar

Uppladdning pågår för att genomföra skidloppet nu på söndag precis som planerat. Väderprognosen tyder på mulet väder de närmaste dagarna men knappast någon snö förrän till söndagkvällen. Temperatur mellan ett par minusgrader och noll. Kan alltså bli en riktigt fin skidsöndag. Nu pågår packning av snö och spårning för att det ska bli så fina spår som möjligt.

2013-02-07 10 dagar kvar

Skidloppet kommer att kunna genomföras som planerat söndagen den 17 februari. Vi har nu fått snö så det gott och väl täcker den grovkorniga snö och den is som nu utgör spårunderlaget. Väderprognosen tyder på ytterligare en liten del snö och kallgrader hela den kommande veckan. Spårargängen arbetar för att få till så fina spår som möjligt. Fr.o.m. kommande helg så finns det spår på hela sträckan mellan Stångtjärn och Bergebo. Det går alltså bra att fara ut och känna på terrängen. Hoppas vi får en fin skiddag sön den 17 febr. Välkommen!

2013-01-12 Vintern för längdskidåkning som nästan kom av sig

Det som såg så bra ut fram till jul försvann med tövädret omkring nyårshelgen. Snötillgången i terrängen är nu inte riktigt vad man vill att den ska vara. I Stångtjärn och i Bergebo går det bra att åka men däremellan är det för lite snö för att rekommendera skidåkning. Underlaget är packat och fint så kommer det bara omkring 1 dm nysnö så ska det gå åka igen. Vi hoppas alltså på mera snö!

2012-12-12 Ser ut att bli en fin skidvinter

Kyla och snö under senaste veckor har gett oss ett riktigt vinterlandskap. I Stångtjärn och Bergebo är det packat och spårat. Det går alltså redan nu att börja träna för nästa års FalunBorlänge lopp. För aktuellt spårstatus se infromation från Skidspår för Stångtjärn och Bergebo.

2012-10-08 FalunBorlänge-loppet 2013

Loppet planeras att genomföras söndagen den 17 februari 2013. Det blir det 10:e genomförda skidloppet sedan vi startade. Förberedelser inför kommande vinters lopp är redan i full gång. Grävningsarbeten har utförts på några ställen. Röjning av sly i "spårgatan" har påbörjats. Med olika markberedningsarbeten hoppas vi att vi för varje år som går ska få ett bätte underlag för spåret och därmed möjlihet att erbjuda bättre skidspår.

2012-02-28 Flera bilder

25 bilder från FalunBorlänge-loppet 2012.

2012-02-21 Bilder

41 bilder från årets tävling tagna av Zuzana Macuchova.

2012-02-20 Det blev en bra skiddag

Det var mycket funderande innan beslut togs om att genomföra loppet. Osäkerthet fanns in i det sista om det skulle gå få till åkbara skidspår i den snöfattiga terrängen. Det visade sig att man med mycket arbete lyckades få till hyggligt bra spår i den på sina ställen hopskottade snösträngen. Spåren höll också riktigt bra tack vare kylan dagen innan. Det var gråmulet, någon plusgrad och snön hängde i luften under skiddagen och det blev heller inte alldeles lättvallat. Många var det som tog och fick hjälp att bättra på fästet vid vallastationerna. Det blev dock en riktigt fin och trevlig skiddag för de 406 personer som deltog i årets lopp.

2012-02-16 Tre dagar kvar

Skidloppet kommer att genomföras som planerat sön den 19 febr. Väderprognosen tyder på att vi kan få en del snö under lördagen som sen upphör under natten. Temperaturen under söndagen kommer att ligga omkring nollan. Vi har försökt att få till så bra spår som möjligt i den snöfattiga terrängen. Kan dock inte garantera spårkvalitén på varenda meter av den 25 km långa banan. Hoppas på en fin skiddag.

2012-02-13 Loppet ska genomföras som planerat

Det har beslutats att loppet skall genomföras som planerat. Den snö vi väntat på i flera veckor har inte velat komma. Vi har dock under tiden arbetat för att få till hyggliga spår. Det har körts med snöindragare efter skoter, fraktats snö på snösläde, skottats och packats för att få ett så bra underlag som möjligt. Dubbelspår kommer att finns i början och slutet av sträckan mellan Stångtjärn och Falun. Det blir alltså mindre dubbelspår än vanligt men det blir på ca en tredjedel av sträckan.

2012-01-24 Vi väntar på mera snö

Alla förberedelser som kan göras är gjorta. Det har sladdats och packats där skidspåret ska gå, men det är ännu för lite snö i terrängen för att det ska gå göra skidspår. Av hela sträckan mellan Stångtjärn och Bergebo finns det ca 8,5 km åkbara skidspår. I Stångtjärn och Bergebo finns fina och perfekta spår att åka i, men däremellan är det inte tillräckligt med snö för skidspårning. Stormen Dagmar var inte särskilt snäll mot oss skidloppsarrangörer. Hon fällde ett 50-tal träd där spåret ska gå. Det blev en hel del extrajobb. Nu är träden borta och underlaget är packat så nu väntar vi på snö. Vi utgår fortfarande ifrån att det blir skidlopp sön den 19 februari.

2011-10-04 FalunBorlänge-loppet 2012

Loppet planeras att genomföras söndagen den 19 februari 2012 Förberedelser inför kommande vinters lopp har nu kommit igång. Markberedning och stenborttagningar pågår och röjning av buskar och sly i "spårgatan" är i full gång. Förhoppningen är att spårunderlaget ständigt ska kunna förbättras och att det för varje år som går ska erbjudas ett allt bättre skidspår mellan Falun och Borlänge.

2011-02-21 En kall men härlig skiddag

Det var en isande kall, men i övrigt fin morgon i Stångtjärn. Det medförde att många valde att starta något senare under förmiddagen. Det var först omkring kl 10.00 som det blev flera åkare i spåret. Med extra kläder och en stigande temperatur så blev det en härlig skiddag. Vindstilla, lite solsken och hårda och bra spår i omväxlande terräng gav en fin skidupplevelse men färre startande (392st) i år jämfört med ifjol. Kylan måste ha påverkat deltagandet. Stort tack till alla som hjälpt till att genomföra loppet.

2011-02-20 Bilder från årets lopp

51 bilder från FalunBorlänge-loppet 2011 tagna av Zuzana Macuchova.

FalunBorlänge-loppet 2011 Morbygden

2011-02-17 Tre dagar till start

Skidloppet kommer att genomföras som planerats söndagen den 20 febr. Detta även om det kommer att vara kyligt på morgonen. Väderprognosen tyder på kyligt på morgonen men att temperaturen förväntas gå upp till ca 8 grader mitt på dagen. Det är nu spårat hela vägen mellan Stångtjärn och Bergebo och det beräknas vara dubbelspår på ca 85% av sträckans längd. Det är gott om snö i terrängen och det bör kunna erbjudas fina och hårda spår.

Bana mellan Vargliden och Morbygden februari 2011
Bana 3 dagar före start, nära Morbygden.

2011-01-25 Förberedelser

Förberedelser och spårpreparering pågår. Spår finns nu för hela sträckan mellan Stångtjärn och Bergebo. I år blir det ingen medalj till åkare vid fullföljt lopp. Istället för medalj kommer det att lottas ut ett antal priser. Vinnare kommer att meddelas personligen efter genomfört lopp.

2010-11-17 Karta med banan

Karta med banan har blivit uppdaterad. Se under bana.

2010-10-18 FalunBorlänge-loppet 2011

Loppet kommer att genomföras söndagen den 20 februari 2011. Sträckan är 25km. Markberedning har gjorts på några ställen under den gångna sommaren och röjning av sly och ris har utförts under de senaste veckorna. Förberedelser för vinterns lopp är alltså i full gång.

2010-02-26 Flera bilder från loppet

29 bilder från FalunBorlänge-loppet 2010 (öppnas i ett nytt fönster, klicka på bilden i mitten för att komma till nästa).

FalunBorlänge-loppet 2010 start i Stångtjärn

2010-02-16 Fantastiskt fin skiddag

Det blev en alldeles fantastisk fin skiddag med solsken och fint vinterföre. Kallgrader hela dagen så spåren höll fint och det fanns förutsättningar för både bra glid och bra fäste. Bättre förhållanden för skidåkning än så här kan det knappast bli. Rekorddeltagande med 667 startande. Tack alla ni som ställde upp och åkte! Vi ska försöka göra det minst lika bra nästa år.

27 bilder från FalunBorlänge-loppet (tagna av Lina Bäckström)

2010-02-11 Väderprognos

Dagens väderprognos för söndagen visar att det blir mellan -4 och -10 grader och mest klart. Länkar till olika vädersidor:

vackertvader.se

smhi.se

klart.se

2010-02-09 Bergebo Skimaraton i söndags

Seedningsloppet Bergebo Skimaraton arrangerades i Bergebo i söndags, en vecka före FalunBorlänge-loppet vilket går längs en del av skimaratons bana. På skimaratons websida finns många bilder en också en film från loppet.

2010-02-05 Fina förhållanden för skidlopp

Det är nu riktigt fina förutsättningar för att det ska bli en fin skiddag nu på söndag den 14 februari. Det finns rikligt med snö och långtidsprognosen tyder på att det inte kommer att bli så kallt. En spårrapport idag sen eftermiddag säger att det var mycket bra spår längs hela FaluBorlängespåret. Fasta hårda spår med bra stavfäste. Arrangörerna har lovat att göra sitt bästa för att det ska bli en trevlig skidtur mellan Falun och Borlänge. Det kommer att dras ett "idealspår" och sen dubbelspår där så är möjligt. Från Igeltjärn kommer spåret att gå på skogsbilvägen ända ner till skidstadion i Bergebo.
Välkommen!
Igeltjärnsvägen, ca 3km kvar till mål

2010-01-18 Hela spåret preparerat

Det har dragits in snö där spåret ska gå, det har skottats, packats och spårats så nu finns det åkbara spår hela vägen mellan Stångtjärn och Bergebo. Nu är det också bättre temperatur för skidåkning så ut och träna och prova spåren. Snö finns det dock inte i överflöd i terrängen. Spårarna behöver ha mer snö för att få till ett riktigt bra spårunderlag. Det planeras för fullt för skidloppet den 14 februari.

2010-01-07 Rejäl vinter

Vi har nu i flera veckors tid haft rejäl vinter med ganska mycket snö och många minus grader. Delar av FalunBorlänge-loppets spår är preparerade. Kolla spårstatus på www.skidspår.se för Stångtjärn, Morbygden och Bergebo.

2009-12-07 Ännu ingen snö i sikte

Arrangörsstaben för loppet har dock siktet inställt på ett FalunBorlänge-lopp söndagen den 14 februari 2010. Skidklubbar har utfört röjnings- och grävningsarbeten för att det ska bli ett ännu bättre underlag för skidspåret. Under hösten har det lagts ner mer än 100 arbetstimmar.

2009-10-22 FalunBorlänge-loppet 2010

Loppet ska genomföras på söndagen den 14 februari 2010. Sträckan är 25 km. Hjärtligt välkomna!

2009-03-25 Bildalbum från årets tävling

43 bilder från FalunBorlänget-loppet 2009 finns nu utlagda på websidan. De är tagna av Sven Hermansson och Ulf Palm.

FalunBorlänge loppet 2009

2009-02-20 517 deltagare i år

Loppet genomfördes under bästa tänkbara yttre förhållanden. Lagomt kallt, solsken och fina spår var förutsättningarna. Det blev en trevlig gemenskap och en motionsrik skidtur mellan Falun och Borlänge. Totalt var det 517 st. som åkte sträckan. Välkommen till ett nytt skidlopp ett annat år!

Läs också artikel i Dalarnas Tidningar: Medaljregn under FalunBorlänge-loppet

2009-02-12 Perfekta förhållanden på söndag

Det ser ut att bli ett riktigt vintrigt och fint skidväder på söndagen. Titta på väderprognosen. Det finns gott om snö längs hela FalunBorlänge-spåret. Bilden nedan är tagen nära Vargliden i tisdags.

Vargliden 090210

2009-02-08 Det blir skidlopp den 15 februari

Arbetsgruppen för FalunBorlänge-loppet beslutade igår kväll att årets lopp ska genomföras precis som planerat. Det innebär möjlighet att åka buss mellan Bergebo och Falun, vallaservice mm. Vi kommer att få lite mera snö de närmaste dagarna och 10-dagarsprognosen talar om att vi ska få vinterväder hela nästa vecka. Möjligheter finns alltså för en trevlig och motionsrik skidtur. Sträckan är 25 km. Vallaservice kommer i år att finns på 3 ställen, vid starten i Stångtjärn, i Morbygden och i Vargliden och vid målet i Bergebo blir det korv med bröd. Välkomna!

2009-01-28 Nu har snön kommit till FalunBorlänge-området.

I helgen som var kom det ca 20 cm så snömässigt ser det nu riktigt bra ut. Det finns ett hårt underlag sedan tidigare så med den nya snön finns förutsättningar för fina spår. Får vi nu inte något otäckt blidväder så bör FalunBorlänge-loppet kunna genomföras som planerat.

2009-01-18 Väntar på snö

Blidvädret under förra helgen gick hårt åt snön och skidspåren i FalunBorlänge-området. Det arbetas och planeras dock för fullt för att skidloppet skall kunna genomföras som planerat sön den 15 februari. Det är nu ett hårt och bra underlag för skidspår längs hela spåret så med en del snö så går det att få till riktigt bra spår. I år är spårsträckningen något ändrad vid Morbygden. Sträckan Stångtjärn - Bergebo blir kortad med ca 1 km. FalunBorlänge-loppet blir i år alltså 25 km långt.

2008-11-12 FalunBorlänge-loppet 2009

Loppet ska genomföras på söndagen den 15 februari 2009. Sträckan är 26 km. Det har redan gjorts en del förberedelser och röjning av spåren. Anmälningsavgiften är 200 kronor – men 400 kronor för familj. Buss kommer att gå på morgonen från Bergebo till starten.

2008-01-22

Igår kväll togs det definitiva beslutet att det inte blir något FalunBorlänge-lopp 2008. Det finns helt enkelt inte snö i terrängen så det går att lägga skidspår. Nu ska det visst bli kallt ett par dagar men sen kommer varmluften tillbaka. Under veckan blir det inte heller nederbörd i någon nämnvärd mängd. Detta enligt väderprognosmakarna. Vi har inget alternativdatum så vi kommer inte att göra något mer försök 2008. Bilden nedan är tagen 16 januari nära Vargliden.
Nästan ingen snö nära Vargliden 16 januari 2008

2008-01-15 Besked nästa vecka

Tyvärr har en del av snön smält i det varma vädret. Det behövs mer för att vi ska kunna genomföra loppet. Vi ska ge besked huruvida loppet ska genomföras på tisdag nästa vecka 22/1.

2008-01-11 Banan prepareras

Många arbetar för att loppet ska genomföras som planerat söndagen den 27 januari. Nu packas den snö som finns för att ge en bra grund för spåret. I Faluområdet finns det ganska mycket snö men på delar av sträckan behövs det mer. Vi har bestämt att använda den korta banan - 26km istället för den långa.

2007-11-28 FalunBorlänge-loppet 2008

Igår blev det bestämt att FalunBorlänge-loppet 2008 ska genomföras på söndag 27 januari. Hjärtligt välkomna! Endast en banlängd ska erbjudas och då i första hand den långa banan (30km).

2007-03-26 Bilder från årets tävling

Se 17 bilder tagna under tävlingsdagen.

Falun-Borlängeloppet 2007

2007-03-11 Trevlig skidutflykt trots varmt väder

Ett par dagar innan loppet var det varmt med plusgrader och delvis regnigt väder. Det blev riktig blötsnö. Ett väder som avskräcker från att åka skidor. I terrängen fanns det dock mera snö än man tror när man tittar ut genom fönstret. Under veckan hade spåret preparerats och på flera ställen skottade arrangörerna en hel del snö. Under natten till söndagen, natten före loppet, blev det någon minusgrad vilket medförde att det blev riktigt håda och för väderförhållanden hyggligt fina spår.

75 åkare kom till start. Vid starten var det hårda spår och med klister under skidorna gick det riktigt bra. Senare under dagen blev det 3 till 6 grader varmt. Det försämrade naturligtvis glidet och det gick tyngre att åka. Vallarna hade mycket att göra men inga åkare klagade på att de fått felvallat. Åkarna bjöds på saft, vatten, sportdryck, blåbärssoppa, bananer och kexchoklad. I det stora hela verkar det för åkarna ha varit en trevlig skidutflykt. Varmt men ingen sol. Åkare hälsas välkomna tillbaka nästa år!

Inom några dagar kommer vi att lägga ut bilder från tävlingen här på sidan.

2007-03-09 Loppet ska gå som planerat söndagen den 11 mars

Bana i februari 2007Spåret går i det närmaste kortaste vägen mellan Stångtjärn och Bergebo. Spårlängden är då ca 25 km. Vi trotsar alltså vädergudarna. Spårarna har jobbat under veckan så man tror att det blir bra spår under rådande förhållanden. Några superspår kan inte utlovas utan det blir så bra som möjligt. Hjälp med vallning kan man få vid starten och sen finns ytterligare en station i Vargliden (nu är det klister som gäller). Vätskestation är det i Morbygden, Vargliden, Igeltjärn och slutligen vid målet. I övrigt är det den ursprungliga planen t.ex med bussar etc. som gäller.

Se också bilder från banan (tagna 13/2 och 22/2).

2007-02-23 Beslut taget

Beslut har tagits om att genomföra FalunBorlänge-loppet söndagen den 11 mars. Spårunderlaget är nu välpackat och hårt så att om det inte blir något riktigt blidväder finns förutsättningar för fina spår. Det blir dock en något kortare bana än vad som tidigare planerats. Det blir endast det kortare spåralternativet inom Faluområdet samt en liten annorlunda spårsträckning inom Aspebodaområdet. Loppets totala längd blir 25 km. Man vill undvika att lägga spåret på sjön Lilla Vällan eftersom det kommer upp vatten i spåret. Vätskekontroller blir det 3st längs banan; i Morbygden, i Vargliden och uppe vid Igeltjärn. Allt i övrigt enligt ursprunglig plan. Läs även artikel FalunBorlänge-loppet ska köras (Dalarnas Tidningar).

2007-02-08 Nytt datum är 11 mars 2007

Skidåkning I år kunde vi inte genomföra tävlingen den 28 januari som var tänkt från början. Orsaken var snöbrist och blött underlag. Nu ser det betydligt bättre ut och vi gör ett nytt försök den 11 mars. Definitivt beslut ska tas den 22 februari. Håll utkik på websidan och i Dalarnas Tidningar.

2007-02-07 Ny websida

FalunBorlänge-loppets websida har fått ett ansiktslyft. Förutom tävlingsinformationen finns nu även spårkarta och tydligare banprofil. Du kan också läsa om loppets historik.